Gümrükleme İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

         Gümrüklerde ilk defa işlem yapıyorsanız kesinlikle olması gereken 5 adet evrak vardır.Bunlar;

    Vekalet (firmanız tarafından tarafımıza verilen)
    Ticaret Sicil Gazetesi
    Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden mükellef olduğunuza dair belge
    Oda Sicil Kayıt Sureti
    İmza Sirküleri

Yapılan her işlemde firmamıza ulaştırılması gereken evraklar ise;

      ( * ) işaretliler ihracatta gerekmez.

Orijinal Mal Faturası
İhracatta Türkçe Fatura(1 Orjinal, 3 Suret)
Sigorta Poliçesi *
Navlun Faturası*
Banka Transfer Dekontu veya Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
Ordino *
Konşimento*
Konşimentoya Firma Cirosu* 
Konşimentoda Alıcı Firma Banka ise Banka Cirosu* 
Ordino Tarafınızdan Alınmış ise Konşimento Önlü-Arkalı Fotokopisi*
Çeki Listesi
Sanayici Taahhütnamesi *
Bakım Onarım Belgesi*
Serbest Dolaşıma Girmiş İthal Edilecek Mallarda ATR veya EUR Belgesi*

Yatırım Mallarında ise Yukarıdaki Evraklara İlaveten*

Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi
Dahilde İşleme Belgesi ve İhracatı Teşvik Belgesine Tabi Bir işlem ise;
      İhracat Teşvik Belgesi Aslı ve Eki
İhracat işlemlerinde Birlik Üyelik Belgesi
Gerektiği Takdirde Mal Hakkında Aydınlanmak İçin
      Katalog
      Perspektif/Broşür
      Analiz Raporu
      Fatura Tercümesi
      Numune
      Ticari İsim
      Kullanıldığı Yerler
      Yaptığı İş
      Yapıldığı Madde
      Teknik Bilgi

      AET (ATR) ÜLKELERİ
   Almanya, Avusturya, Belçika,  Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz,   Slovenya, Yunanistan
 
  
    EFTA (EUR1) ÜLKELERİ


   İsviçre   İzlanda    Lihtenstayn   Norveç

   MİLLETLERARASI (EUR1) ANLAŞMALI ÜLKELER

   İsrail    Macaristan    Romanya    Litvanya     Bulgaristan    Slovakya    Estonya

   MENŞE MECBURİ ÜLKELERİ

  Bulgaristan   Çek Cumhuriyeti   Slovak Cumhuriyeti   Macaristan    Polonya    Romanya
  Tunus         Irak                    Ürdün                    B.Arap Cum.(MISIR)         Çin